Nyheder

Nyt fra Vejle Idrætsråd

Nyheder 2023

Nyheder 2022

25. september 2022

Kære Politiker

Vejle Idrætsråd har her til aften været samlet og ud af det møde har vi skrevet lidt, som vi håber I vil læse og tage med.

Det forpligter at være Bevæg dig for Livet kommune

Vejle Idrætsråd ser med stor bekymring på de konsekvenser, energikrisen får for idrætsfaciliteter og -foreninger. Vejle Kommune skal være sit ansvar bevidst om at stille de nødvendige faciliteter til rådighed for foreningernes aktive udøvere. At må se i øjnene at mange hundrede, måske tusinde, udøvere bliver afskåret fra at kunne dyrke deres idræt, er meget negativt, for sundheden, for fællesskabet og for foreningernes overlevelse.

Tænk på konsekvenserne for foreningerne, en nedgang i medlemstallet, mistede instruktører og frivillige.

Det er vores håb at Vejle Kommune vil afsætte midler til at afbøde konsekvenserne for de idrætsfaciliteter vores foreninger er afhængige af. Midlerne er nødvendige allerede i indeværende år. Der er allerede nu akutte problemer fordi faciliteter er lukket.

For Vejle Kommune som Bevæg dig for livet-kommune vil det være katastrofalt hvis lukkede faciliteter resulterer i flere og ikke færre inaktive borgere.

Dette er en bøn til Vejle Kommune om at leve op til de forpligtelser kommunen har indgået i sin tid.

Tak for du gav dig tid til at læse.

Med venlig hilsen

Vejle Idrætsråd

Nina, Jette, Anne, Marianne, Jørgen, Poul Erik, Leif og Michael


Mail er sendt til Kultur- & Idrætsudvalget og Økonomiudvalget