Idrætsrådets rolle

Idrætsrådets rolle

Vejle Idrætsråd repræsenterer og taler idrættens sag i Vejle Kommune. Her kan du se, hvem vi samarbejder med, hvad vi arbejder for, og hvilke sammenhænge vi indgår i. Kontakt os gerne, hvis der er er et emne, vi bør kigge nærmere på.


Kontakt til interessenter

 • Lokalforeninger

 • Administrationen i Kultur og Sundhed, Vejle Kommune

 • Idrætsorganisationerne

 • Selvorganiserede idrætsudøvere

 • Andre idrætsråd og DIS (Danske Idrætsråd og Samvirker)

Politisk involvering

 • Folkeoplysningsudvalget (idrætsrådet har tre pladser)

 • Møder med Kultur- og Idrætsudvalget

 • Den administrative styregruppe for Bevæg dig for Livet

Repræsentation

 • Formel – pladser i bestyrelser, repræsentantskaber og udvalg

 • Uformel – hvor Vejle Idrætsråd bliver inviteret

Igangværende aktiviteter

 • Uddeling af støtte fra puljer

 • Idrætspriser

 • Foreningsforum

Det vi vil

 • Involvering i DGI´s Landsstævne 2025

 • Optimering af skole/foreningssamarbejder

 • Afdække medlemsforeningernes ønsker og forventninger til rådets arbejde