Repræsentation

Vejle Idrætsråd er repræsenteret flg. steder:

Folkeoplysningsudvalget og Vejle Parasport

Poul Erik Møller

pem@vejleidraetsraad.dk

Tlf.: 2214 6189


DGI huset Vejle, Idræt i dagtimerne og Folkeoplysningsudvalget

Michael Hansen

formand@vejleidraetsraad.dk

Tlf.: 3028 5794

Top 10 netværk (DGI) og Fodboldnetværk

Leif Nygaard

ln@vejleidraetsraad.dk

Tlf.: 4275 1405

Vejle Kommunes Eliteidrætsråd

Marianne Nellemose 

mn@vejleidraetsraad.dk

Tlf. 2344 5201


Folkeoplysningsudvalget

Jette Hesthaven

jh@vejleidraetsraad.dk

Tlf.: 2855 7636