Om VIR

Vejle Idrætsråd er stiftet den 1. maj 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Vejle Kommune, at:

- fremme idrætslivet i kommunen

- arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for foreningsliv og udøvelse af forskellige idrætsgrene

- virke for et godt forhold mellem medlemsforeningerne

- varetage den samlede idræts interesser overfor kommunen og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.