Repræsentation

VIR’s medlemmer af Folkeoplysningsudvalget 2014-2017
- Poul Erik Møller (fmd.)
- Svend Spanggaard
- Michael Hansen

VIR’s medlemmer af repræsentantskabet for Vejle Idrætshøjskole - VIR har 1 repræsentant
- Tage Schmidt

VIR's medlem af Vejle kommunes Eliteidrætsråd
Vedtægterne siger: "1 repræsentant for Vejle Idrætsråds bestyrelse"
- Leif Nygaard
 
VIR’s medlem af Idræt i dagtimerne
- Michael Hansen

Repræsentantskabet for Vejle Parasportsråd - VIR udpeger et medlem
- Poul Erik Møller

Bestyrelsen for DGI huset, Vejle
Vejle kommune udpeger 2 repræsentanter til bestyrelse.
Kommunen har udpeget Michel Hansen, som det ene medlem.