Arbejdspapir for VIR

Arbejdspapir for Vejle idrætsråd 2015-2016

VIR’s vision
Alle aktive idrætsforeninger i Vejle Kommune skal være medlem af Vejle Idrætsråd.
Bestyrelsen vil kontakte de foreninger, der ikke er medlem og præsentere dem for, hvad VIR arbejder med – eksempler på opgaver, der har været arbejdet med.

Synliggøre VIR’s arbejde i Vejle kommune gennem PR aktiviteter, oplysningsvirksomhed og idrætspriser

VIR vil synliggøre sit daglige arbejde over for foreningerne og borgerne i Vejle kommune og synliggøre aktiviteter mellem kommunen og foreningerne:

 • VIR vil udsende pressemeddelelse efter hvert bestyrelsesmøde (ny pressepolitik)
 • Reagere på udtalelser og forslag fra kommunen og alle interessenter
 • Opdatere databaser af forskellig art
 • Link til VIR på kommunens og foreningernes hjemmeside.
 • VIR vil være med til, at der sker en anerkendelse af det frivillige arbejde ved at synliggøre de gode historier fra foreningslivet
 • VIR vil animere foreningerne til at indstille personer til VIR’s idrætspriser

Frivillig Fredag: VIR støtte de foreninger, der gennemfører arrangementer i forbindelse med Frivillig Fredag den sidste fredag i september og dermed være med til at synliggøre det frivillige arbejde i foreningerne.

Netværk/ kontakt med foreningerne og andre parter
Foreningernes konstruktive sammenspil / foreningerne skal deltage i arbejdet omkring VIR                  

For at skabe et solidt netværk mellem medlemsforeningerne afholdes igen i 2014 foreningsmøde. Gennem oplæg lægges op til dialog mellem foreningerne som derigennem kan hente inspiration fra hinanden og danne egne dialoggrupper.

VIR kan arrangere temaaftener og invitere til foredrag, såfremt foreningerne fremsætter ønsker herom.

VIR indkalder til dialogmøder inden for de forskellige idrætter for at skabe netværk og derved inddrage ressourcepersoner i arbejdet til fordel for medlemsforeningerne. Betingelsen for, at dette lykkes er, at medlemsforeningerne er villige til at indgå i dialogmøder og netværk.

Allerede etablerede netværk:
Fodboldklubberne, håndboldklubberne, gymnastikforeninger og foreningsbaserede fitness foreninger  

VIR vil gerne i dialog med endnu flere idrætter.

Desuden søger vi samspil med:

 • De selvejende idrætshaller.
 • Efterskolerne i Vejle kommune (idrætsuddannelse) – samspil til gavn for begge parter

VIR skal hjælpe foreningerne til at de får fornuftige rum og rammer, større facilitetskapacitet, større og mere fleksibel udnyttelse af faciliteter

 • Skabe et overblik over behov – analyse af lokalernes muligheder
 • Synliggøre værdien af at have klubhuse – det sociale samvær og berettigelsen af fornuftige rammer
 • Skabe mulighed for at selvfacilitere – selv gøre noget ved sine faciliteter.
  Rum og rammer er også administrative værktøjer til lettelse af foreningens administration. Eksempelvis Conventus

Uddannelse af unge
VIR vil gerne være med til at rekruttere nye ledere, trænere og instruktører til foreningerne, og særligt vil VIR gøre noget for uddannelse af unge ledere. Derfor støtter VIR deltagere på I Front uddannelse under DGI. 

Tale foreningernes sag og være foreningernes talerør over for kommunen      

Handlinger:

·         Synliggøre foreningernes værdier og den frivillige indsats over for Byrådet– herunder forsøge at opstille et samfundsregnskab (værdien af frivilliges indsats i lokalsamfundet) 

·         Give et bud på den sundhedskapital og socialkapital som idrætten tilfører samfundet

·         Forventningsafstemning mellem VIR og foreningerne

·         Foreningens ”forsvarsadvokat” over for kommunen

·         Reagere på udtalelser og forslag fra kommunen

·         Udføre lobbyarbejde

Forhold til kommunen 
VIR deltager fortsat i de møder, Vejle kommune indkalder til, hvor idrætspolitik, økonomiske forudsætninger for idrætten og andre forhold til foreningerne er på programmet.

VIR vil kræve præcise kommissorier for eventuelle arbejdsgruppers opgave.
Alt efter opgaven i arbejdsgrupperne indkaldes foreningsrepræsentanter til at deltage i gruppearbejdet.

Der arbejdes for, at brugerne af faciliteterne får indsigt i kommunale aftaler – eksempelvis aftaler med DGI huset, halinspektører, driftsaftaler, udlejer (skoler), vedligeholdelsesaftaler, egne anlæg, udstyr, rengøring m.v. Offentliggørelse af dette kunne være en database under VIR’s hjemmeside.

Synliggøre socialt ansvar og hvad det indebærer(udsatte grupper)

Skabe kontakt og dialog mellem foreninger der arbejder med 2-sprogede, sociale svage og integration. Der kan skabes et katalog over de projekter og opgaver foreningerne arbejder med.

Folkeoplysnings- og idrætspolitik
VIR har sammen med foreningerne spillet en aktiv rolle i forbindelse med udarbejdelsen af Vejle Kommunes nye Folkeoplysningspolitik, vedtaget i 2012.

VIR har i samarbejde med EliteVejle og Folkeoplysningsudvalget udarbejdet forslag til en idrætspolitik, der gælder både breddeidrætten og eliteidrætten. En politik vedtaget af Vejle Byråd i efteråret 2013.

Politikken følges op af konkrete handleplaner for de kommende år. Et arbejde, som VIR deltager aktivt i.

Sundhedsområdet
De frivillige idrætsforeninger indgår flere steder i Vejle kommunes sundhedspolitik.

VIR vil aktivt se på et samspil med sundhedsområdet i forvisning om, at idrætsforeningerne allerede leverer et stort tilskud til sundhedskapitalen og den sociale kapital.

VIR vil være bevidste om, at der er et skel mellem motion og behandling, og at foreningernes kompetencer ligger på motionsområdet.

Skolereformen
VIR vil følge kommunens arbejde med at implementere den nye skolereform, som langt hen af vejen kan og får indflydelse på nogle foreningers arbejde.
VIR vil positivt arbejde for de muligheder og nye former for samarbejde skoler/foreninger imellem, som etableres.

 VIR. Februar 2015

【丰胸产品】于女士:喝的时候内心倍受煎熬,因为不确定会不会有效果丰胸方法,但是后来再回想起来,其实四个月的时间能达到这个效果很不错了丰胸食物,毕竟是健康食疗丰胸,符合人体正常生长期。好的产品就是这样的粉嫩公主酒酿蛋,不含激素的东西,总要多给它一些,我已经停喝酒酿蛋一年了,没有反弹丰胸产品,还是依然很坚挺哦,哈哈~