Dokumenter

Herunder kan du finde og downloade relevante dokumenter

Vedtægter

Download

Vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde 11. maj 2021


Arbejdspapir for VIR

Gaveregulativ

Inden for Vejle Idrætsråds medlemsforeninger er der rigtig mange begivenheder og mærkedage som bør foranledige en opmærksomhed.

VIR vil gerne være med til at markere nogle af disse begivenheder og mærkedage hos medlemsforeningerne. For at det kan ske på en ensartet måde har VIR opstillet nogle enkle retningslinier

I forbindelse med medlemsforeningernes jubilæer - 25 år, 50 år, 75 år, 100 og 125 år - giver VIR et gavekort på 500 kr.

Der gives 500 kr. i forbindelse med jubilæer i selvejende institutioner og andre samarbejdsinstitutioner.

Helt generelt giver VIR "kun" gaver i forbindelse med, at der er modtaget invitation og/eller der er sket offentlig annoncering om Åbent Hus, reception eller lignende.

VIR er ikke i stand til selv via arkiv at opsøge jubilæer.

Ved formænd for medlemsforeningernes og nære samarbejdspartneres runde fødselsdage 50, 60 og 70 år giver VIR en vingave på ca. 180 kr.

Gaven gives "kun" ved invitation eller offentlig annoncering af Åbent Hus.

VIR’s bestyrelse