17. september 2014

September 2014

Der har det sidste års tid været arbejdet med projekter og ideer i flere lokalsamfund rundt om i kommunen, og mange har ydet mange frivillige timer for disse projekter. Vejle kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-2018 giver nu i vid udstrækning en håndsrækning til disse projekter.

Vejle kommunes budget 2015.

De som har hørt lokalradioen og læst Vejle Amts Folkeblad har i går kunnet høre og se, at det arbejde, som mange frivillige i de lokale idrætsforeninger har lavet for at skabe rum og rammer for idrætten i Vejle kommune, har båret frugt.

 

Der har det sidste års tid været arbejdet med projekter og ideer i flere lokalsamfund rundt om i kommunen, og mange har ydet mange frivillige timer for disse projekter.

Vejle kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-2018 giver nu i vid udstrækning en håndsrækning til disse projekter.

 

Det glæder os i Vejle Idrætsråd, at så mange projekter er kommet med i budgettet, og der vil nu kunne blive optimale forhold for rigtig mange idrætsudøvere. Med endnu bedre rammer fremover forventer vi også, at det vil kunne øge tilslutningen til idrætten.

 

Der er ingen tvivl om, at vi i VIR’s bestyrelse er meget glade for dette og ser frem til en spændende periode. Vi har det sidste år besøgt flere af de foreninger, som har arbejdet med ideerne og set deres forhold.

For de som ikke har set avisen, kan man her se budgetaftalen og ude i højre side, kan man se ”budgetforlig 2015-2018”: http://www.nyheder.vejle.dk/Politik-og-Dialog/Nyheder/Meget-bredt-budgetforlig-i-Vejle.aspx

 

Midt i glæden ved vi også, at der er flere ønsker, som der skal arbejdes for i det kommende år, men vi synes det er en ret så betydelig start, der er gjort.

 

Vi arbejder fortsat med en halanalyse, analysen af svømmefaciliteterne og lokalefordelingsreglerne. Vi ser også nye emner i budgettet, som vi gerne vil give vort bud på. Bl.a. debatten ”om fællesprojekter for den uorganiserede idræt samt turister, gennem samarbejde mellem Sundhed, Kultur- og Idræt samt Natur- og Miljø, f.eks. Outdoor Fitness stationer, Vejle som cykelby el. lign.”

Mange steder er etableringen af outdoor fitness godt i gang.

 

VIR’s bestyrelse ser nærmere på hele budgetforliget på sit næste bestyrelsesmøde på mandag og vil gå aktivt ind i flere af emnerne.

 

På vegne af VIR`s bestyrelse

Karsten Kjær

VIR best. medl. / sekretær

 

 

Sendt til:Medlemsforeningerne, selvejende haller, Vejle kommune, VAF, ugeaviser, Team Idræt og Fritid, Kultur- og Idrætsudvalg, DGI Sydøstjylland, personer, som har tilmeldt sig brevet.

【丰胸产品】于女士:喝的时候内心倍受煎熬,因为不确定会不会有效果丰胸方法,但是后来再回想起来,其实四个月的时间能达到这个效果很不错了丰胸食物,毕竟是健康食疗丰胸,符合人体正常生长期。好的产品就是这样的粉嫩公主酒酿蛋,不含激素的东西,总要多给它一些,我已经停喝酒酿蛋一年了,没有反弹丰胸产品,还是依然很坚挺哦,哈哈~