26. oktober 2017

Oktober 2017

I dette nyhedsbrev fortæller vi om vort idrætspolitiske valgmøde i DGI-huset den 13. november, processen for en ny idrætspolitik i Vejle kommune, valget til Folkeoplysningsudvalget, om tjek af jeres forsikringer, aktivitetsmedlemstal i Vejle kommune og nogle spændende nye undersøgelser om kommunale nøgletal og facilitetsdatabasen

IDRÆTSPOLITISK VALGMØDE   

Vejle Idrætsråd inviterer til et valgmøde, hvor der skal sættes fokus på idrætspolitikken i de kommende 4 år. Mødet foregår den 13. november kl. 19.00 i DGI Huset i Vejle. Vi har inviteret alle partierne til at stille op og fortælle om deres bud på dette emne. Vi ved nu at Dan Arnløv, C, Per Olesen, V, Dan Skjerning, A og Anders Chr. Hansen, D, stiller op for partierne. Vi håber, at I er rigtig mange der møder frem og hører deres bud og stiller spørgsmål deres politik på området.
(Vi har senere fået følgende på deltagerlisten: Olav Bach, Å, Martin Fogh Skovlyst, I og Britta Bitsch, F.)

Det er de større linjer der er til debat. Vi kan ikke få og skal ikke denne aften have svar på lokale vedligeholdelsesopgaver, men gerne have svar på om de vil fortsætte en aktiv linje over for det store frivillige arbejde der gøres i foreningerne. SÅ MØD FREM.        

VEJLE KOMMUNES NY IDRÆTSPOLITIK

 Kultur- og Idrætsudvalget har iværksat en proces der skal føre frem til en ny kultur- og fritidspolitik for Vejle kommune for årene 2018-2021. Idrætten er en del af kultur- og fritidspolitikken og Vejle Idrætsråd er meget stemt for, at der kommer en selvstændig idrætspolitik, og det ikke blot er en del af det store område. Hidtil har vi haft en handlingsorienteret idrætspolitik, som vi har været glade for og det håber vi kommer igen. Ud fra en sådan politik kan der laves handlingsplaner.
Processen er igangsat med møder med udvalg og nævn og der kommer et udspil som alle kan blande sig i i januar-marts måneder og i april forelægges et udspil for det nye Kultur- og Idrætsudvalg. Dette sendes i høring og i juni vedtages en ny politik. Vi håber, at alle vil spille aktivt med på dette.
Den nuværende idrætspolitik kan du finde på denne side under ”Kultur og fritid”. (
det tager lidt lang tid inden den kommer frem).

DANSKERNES IDRÆTSPRIS

Danskernes Idrætspris - præsenteret af e-Boks i samarbejde med DIF og DR P4 – er prisen, der fokuserer på foreningsidrætten i Danmark. Prisen gives til det projekt, aktivitet eller initiativ der på inspirerende vis, er med til at styrke, udvikle eller nytænke foreningsidrætten i Danmark.
Inden for P4 Trekanten er der indstillet 3 projekter. Det er op til lytterne afgøre hvem vindere skal være: Du kan afgive din stemme HER – bl.a. er Parasportsrådet i Vejle Kommune indstillet.

REGISTREREDE AKTIVITETSUDØVERE I VEJLE KOMMUNE

På DIF’s hjemmeside er der et værktøj der kan optælle aktivitetsudøverne inden for idrætten i Vejle kommune. VIR har samlet lidt op på tallene som kan ses på vor hjemmeside HER. I alt 53.907 aktivitetsmedlemmer. Du kan selv finde tallene HER.

VALG TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET

Når der er valg til byråd skal der også være valg til Folkeoplysningsudvalget. I udvalget sidder 12 personer – 3 af disse vælges direkte af idrætten. Valgmødet finder sted den 7. december kl. 19.00 i Bygningen i Vejle. Vejle Idrætsråd er klar til at indstille 3 personer med personlige suppleanter til udvalget. Men er der andre der er interesseret er man velkommen til at melde ind med navne og møde frem til mødet den 7. december. Man kan se mere om valget til Folkeoplysningsudvalget HER pkt. 34 og om det nuværende udvalg HER.  

TJEK JERES FORSIKRINGER

Vi skal opfodre alle foreninger til at tjekke deres løsøreforsikringer. Husk på at I sikkert inden for de sidste år har erhvervet flere materialer, rekvisitter og udstyr i det hele taget. Har I så fået opskrevet jeres løsøreforsikring med de nye værdier?
Vi skriver dette fordi, Hover IF i forbindelse med branden i Petersmindehallen, måtte konstaterede, at de ikke havde fået det gjort og forsikringssummen kunne ikke dække det nye materiale.
Husk, at det er jer, der skal forsikre jeres materialer, rekvisitter og udstyr i det hele taget på skoler og i hallerne.    

SPÆNDENDE TAL FRA DGI OG DR
DGI undersøger hvert år kommunerne forbrug på idrætten i Danmark. Her for nylig udkom disse tal for 2016. I kan selv se mere om disse tal på denne side HER. På kortet kan også findes tallene fra 2012.
Denne rapport afstedkom, at DR så nærmere på tallene, og fandt de gennemsnitlige udgifter til idræt i 2012-2016. Dette kort kan ses på siden HER. Det er også interessante tal. 

FACILITETSDATABASEN
Idrættens Analyseinstitut har udgivet en rapport om idrætsfaciliteterne i de danske kommuner. I kan se omtale og kommentarer til rapporten HER.
Det er også meget interessant, at se selve facilitetsdatabasen, som er kommet ud af dette arbejde. Du kan gå ind på dette kort og øverst i bommen vælge kommune og faciliteter.
Ud til højre kommer så kommunerne og du kan vælge videre inden for kommunen.
Rigtig god fornøjelse.

Sidste nyt fra IDAN: "Fremtidens idrætsfaciliteter - drift, ledelse og organisering" - læs mere om det HER

VIR’s REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2018
VIR afholder sit repræsentantskabsmøde 2018 den 26. februar kl. 19.00 i DGI Huset. 

Besøg vor hjemmeside www.vejleidraetsraad.dk/

Vejle Idrætsråd
oktober 2017

【丰胸产品】于女士:喝的时候内心倍受煎熬,因为不确定会不会有效果丰胸方法,但是后来再回想起来,其实四个月的时间能达到这个效果很不错了丰胸食物,毕竟是健康食疗丰胸,符合人体正常生长期。好的产品就是这样的粉嫩公主酒酿蛋,不含激素的东西,总要多给它一些,我已经停喝酒酿蛋一年了,没有反弹丰胸产品,还是依然很坚挺哦,哈哈~