04. november 2019

Nyhedsbrev oktober/november 2019

Bevæg dig for livet - Faciliteter - Mere fokus

Repræsentantskabsmødet den 7. marts 2019
To bestyrelsesmedlemmer - Svend Spanggaard og Karsten Kjær - forlod bestyrelsen og i stedet blev Kostas Panayotis og Torben Øllegaard Sørensen valgt ind. Der blev også valgt to nye suppleanter Ole Holmgaard og Kent Madsen, Suppleanter indkaldes til alle møder og kan være aktive i bestyrelsesarbejdet.  
Siden er Ronni Kert trådt ud af bestyrelsen og Ole Holmgaard er kommet ind i bestyrelse.
Man kan læse referatet m.m. på hjemmesiden HER
Se den nuværende bestyrelse HER

Bevæg dig for livet - BDFL
Nu har der været skrevet og drøftet rigtig mange ting omkring BDFL og endelig blev aftalen underskrevet mellem DGI/DIF og Vejle Kommune. Så nu kan vi alle komme i arbejdstøjet.

VIR vil gerne byde velkommen til Visionskonsulent Mette Schmidt-Laugesen, som de næste 5 år er ansat af Vejle Kommune og DGI Sydøstjylland til at guide os igennem og nå målene for visionsaftalen.

I den kommende tid skal de forskellige grupper i gang og her er foreningerne godt repræsentere i det både VIR og Folkeoplysningsudvalget er med i de administrative grupper. Vi har og vil som altid kæmpe de frivillige foreningers sag.

Derfor er det også glædeligt at se budgettet at man i Kultur og Idræt har fået øremærket 1 mio. kr, som forventes prioritering til BDGL – og her vil VIR og FOU holde Kultur formanden op på disse bruges på BDFL.

Vi skal hæve aktive med 10.000 i løbet af de 5 år. Vi skal varetage grupper i foreninger som ikke altid har været foreningsvante Det kommer man ikke sovende eller gratis til, så derfor holder vi et vågent øje med pengene tilgår idrætten og de frivillige.
Det bliver en udfordrende opgave, men vi ved at med den gejst og arrangement mange af vores foreninger har, så kan vi løfte opgaven.
Vi er stærke sammen og derfor skal vi bruge hinanden og dele vores succeser.

Faciliteter
VIR kan tage følgende standpunkter:

  • Vi har for få faciliteter; især haller med hvad dertilhører nu om dage.
  • Vi har ikke tidssvarende faciliteter både hvad angår det rent idrætsmæssige, men også omklædningsfaciliteter.
  • Vi har udviklingsområder i kommunen, hvor befolkningstilvæksten gør, at hallerne ikke har tilstrækkelig kapacitet.
  • De eksisterende faciliteter matcher ikke det moderne/nuværende behov for springgrave, motionsrum, kunstgræsbaner, beach-volley, parkour, skaterbaner/løbehjulsbaner etc.
     

Rundt i kommunen fejres 50 års jubilæer for haller og idrætscentre. Det vidner om tidligere tiders visionære politikere, der turde investere i faciliteter, som har tjent sig hjem mange fold – 50 år er længere, end man normalvis kan planlægge frem i tiden.

Men faciliteterne er ikke udviklet over alt i kommunen.
Idræt og motion har også udviklet sig markant de seneste fem årtier. Nye og flere motionsformer og idrætter er kommet til. Men grundlæggende er det stadig den samme hal, der skal rumme alle motionsformer/idrætsformer.

Der skal vi forsat have fokus og end måske mere fokus på at vi udnytter timerne i vores haller også i dagtimerne. Derfor er dialog med Børne og Unge samt Kultur og Idræt vigtig, så forståelse for at vi som frivillige foreninger også gerne vil benytte lokalerne i dagtimerne når ikke skolen bruger timerne. Vi har i mange områderne Idræt i Dagtimerne, som hvert år må finde nye tider da de bare skal ”lukke huller” i hallen. IID bevæger mange aktive og derfor bør det være en dialog om tiderne … vi taler jo ikke om mange dage, men en dag om ugen i 2 timer … det bør man kunne tilrettelægge i skolerne.

Det er så glædeligt at se budgettet som blev underskrevet på tværs af alle partier.
Her har man lyttet til nogle af de ovenstående problemstillinger.
- Nu er der afsat midler (31 mio.) til udvikling i Gauerslund, så der kommer nye faciliteter.
- Der er afsat 2 mio. til de sidste kunstgræsbaner. Her indstillede VIR for år tilbage om at man fik fokus.
- Øster Starup har fået penge til ombygning
- Der er afsat 8 mio. til igangsætning af et større projekt i Give for et samlet idrætscenter

Så tillykke til alle de involverede og TAK for den store frivillige indsats der er ydet i alle områder.

Egtved har nu fået en svømmehal. Det giver forhåbentligt foreningerne deres nomineret vandtid tilbage og man kan få samlet aktiviteterne igen.

VIR har et vågent øje til Kultur og Idræt.
Vi mener stadig, at den frivillige forening er blevet svækket for år tilbage. Vi blev lovet, at man ville kigge på det og måske ansætte en ny Idrætschef, som har fokus på de frivillige og alle foreningerne igen.
I foreninger bevæger trods alt knap 58.000 medlemmer, samlignet med andre områder inden for idrætten, som kommunen har stor fokus på!

Facebook
VIR er kommet på facebook i håb om vi kan fange nogle af jer frivillige og foreninger nemmere. Der søg lige Vejle Idrætsråd på facebook og giv os et like.

Hvad kan VIR gøre for din forening?
Som medlemsforening kan din forening søge dialog og hjælp. Det kan være spørgsmål i forhold til tider, tilskud, conventus m.m.
Tøv ikke, skriv om stort og småt … vi kommer også gerne ud til din forening og holder møder eller deltager i jeres møde, hvis der er brug for det.

VIR vil gerne tættere på jer foreninger.

Sæt kryds i kalenderen
VIR afholder Repræsentantskabsmøde den 5. februar 2020 kl. 19.00 i DGI Huset.

VIR udsender snart opkrævning for medlemskab. Vi ved vi er sent på den og derfor vil vi gerne bede foreningerne om at sende videre, hvis den havner forkert og herefter give os besked, så vi kan få det rettet.
Betalingsfristen er medio november.

Vejle Idrætsråd
oktober 2019
www.vejleidraetsraad.dk

【丰胸产品】于女士:喝的时候内心倍受煎熬,因为不确定会不会有效果丰胸方法,但是后来再回想起来,其实四个月的时间能达到这个效果很不错了丰胸食物,毕竟是健康食疗丰胸,符合人体正常生长期。好的产品就是这样的粉嫩公主酒酿蛋,不含激素的东西,总要多给它一些,我已经停喝酒酿蛋一年了,没有反弹丰胸产品,还是依然很坚挺哦,哈哈~