31. maj 2018

Maj 2018

I dette nyhedsbrev kan i læse om et fyraftensmøde om Persondataforordningen, som er trådt i kraft 25. maj. Er I alle helt klar på det? DGI tilbyder et fyraftensmøde, hvor I kan hente inspiration. Den 14. maj var indkaldt til et Foreningsforum og netværksmøder. Det blev en succes, og arrangørerne har besluttet at gentage det til næste år igen. Vi fortæller mere om mødet. Derudover er der sat spot på flere forskellige emner fra VIR’s bestyrelse.

Persondataforordningen - det skal foreningen gøre!
Den 25. maj 2018 trådte EU’s persondataforordning og en ny dansk databeskyttelseslov i kraft.
Hvilke forandringer medfører dette i forhold til håndtering af personoplysninger i foreningerne?

Mange foreninger er godt i gang med at se på dette, mens andre, og måske også dem er der i gang, har brug for at få en opdatering. Derfor tilbyder DGI Sydøstjylland et fyraftensmøde den 12. juni 2018 kl. 17:00 til 18:00 i Bygningen Vejle, Ved Anlægget 14 B, 7100 Vejle, Danmark. I kan læse mere om mødet og tilmelde jer her senest den 10. juni www.dgi.dk/201810857003.

Foreningsforum og netværksdannelse
Den 14. maj havde DGI Sydøstjylland, Vejle Kommune og VIR indkaldt til Foreningsforum 2018. Det blev en stor succes, idet ca. 145 havde tilmeldt sig de forskellige inspirationsmøder og de efterfølgende netværksmøder. På grund af succesen har de 3 arrangører allerede besluttet sig for at gentage det igen mandag den 6. maj 2019.

Der fremkom under inspirationsmøderne flere emner, som de 3 parter nu vil følge op på og arbejde videre med. Det er vigtigt at gøre det så let for foreningerne, som muligt.

Ved de efterfølgende netværksmøder var der også stor interesse for at deltage og det glæder, os at der er skabt flere netværk. Vi ved, at gymnastikforeningerne og cykelklubberne har skabt et netværk. Det samme sker måske i e-sport. I forvejen har fodboldklubberne et netværk og fællesledelserne i de 10 største flerstrengede foreninger har et netværk.

Flere af de små enstrengede foreninger vil også gerne have et netværk, og det vil VIR’s bestyrelse arbejde for sker. Det betragter vi, som en meget vigtig opgave.

Ønskes yderligere oplysninger i forhold til dette punkt kan sendes en mail til Karstenkjaer@jellingnet.dk      

Ny i VIR’s bestyrelse
Efter vor næstformand Leif Jakobsens død, er 1. suppleant Svend Spanggaard trådt ind i bestyrelsen. Svend har siddet i bestyrelsen indtil februar i år, og er derfor kendt med VIR’s bestyrelsesarbejde. Han er valgt til næstformand.
Kostas Panayotis, som er suppleant, deltager i alle bestyrelsesmøder, og er med i det daglige arbejde i bestyrelsen.
Se hele bestyrelsen
HER.

Kultur- og Idrætspolitik
Det er vor opfattelse, at arbejdet med en ny Kultur- og Idrætspolitik er sat lidt i bero i øjeblikket. På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 8. maj – se mere i pkt. 50 HER – besluttede udvalget følgende:
·     Arbejdet med handleplanerne igangsættes, herunder udarbejdelse af en skabelon til handleplanerne og en plan for processen.
·     Der planlægges et visionsseminar vedrørende politikken i august. Programmet forelægges udvalget i juni.
·     En ny Kultur- og Idrætspolitik færdiggøres inden udgangen af 2018.

VIR er bekendt med, at Kultur- og Idrætsudvalget afholder sit visionsseminar sidst i august, og der nok først efter dette kommer skred i udarbejdelsen af handleplanerne.  

Bevæg dig for livet
Det ser nu ud til, at Vejle kommune og Bevæg Dig for Livet efter sommerferien en gang vil indgå aftale om, at Vejle kommune bliver visionskommune i projektet. Der kan læses mere om dette HER og brug menuen i højre øverste hjørne.  

Foreningspuljen
Alle foreninger er blevet meget grundigt informeret om foreningspuljen på 45 mio. kr. Men skulle nogen alligevel ikke have set det, kan der læses mere HER.

VIR’s bestyrelsesmøder
VIR’s bestyrelse forsøger at lægge flest mulige møder ude i foreningerne. På den måde får vi mest mulig kendskab til, hvad der sker i foreningerne. Foreningen får 1 time til at fortælle om sine aktiviteter og udfordringer, hvorefter vi spiser sammen. Derefter afholder VIR sit bestyrelsesmøde. 

Vi hører meget gerne fra foreninger, der vil have et besøg af os – det er uden omkostninger for foreningen.

Vejle Idrætsråd
Maj 2018
www.vejleidraetsraad.dk/

【丰胸产品】于女士:喝的时候内心倍受煎熬,因为不确定会不会有效果丰胸方法,但是后来再回想起来,其实四个月的时间能达到这个效果很不错了丰胸食物,毕竟是健康食疗丰胸,符合人体正常生长期。好的产品就是这样的粉嫩公主酒酿蛋,不含激素的东西,总要多给它一些,我已经停喝酒酿蛋一年了,没有反弹丰胸产品,还是依然很坚挺哦,哈哈~