01. juni 2016

Juni 2016

Olympisk Klub Danmark afholder sammen med Vejle Kommune "Olympiske og Paraolympiske dage 2016" i Vejle den 23.-25. juni 2016. Giv et af jeres medlemmer på 12 år en uforglemmelig oplevelse. Se muligheden nedenfor. Du kan følge Vejle Idrætsråds arbejde på hjemmesiden. Store opgaver er i øjeblikket udmøntningen af halanalysen, springscenter ved Rosborg, kunstgræs fodboldbaner, kampidrætsfaciliteter o.a. til gavn for foreningerne.

Olympiske og Paraolympiske dage 2016

I dagene den 23.-25. juni afholder Olympisk Klub Danmark Olympisk Klub Danmark afholder sammen med Vejle Kommune Olympiske og Paraolympiske dage. Der er udarbejdet et program for dagene og dette kan ses HER.

Torsdag den 23. juni er der løb med start på Vejle Atletikstadion. Når løbene er overstået kl. 20.45 ankommer OL Fakkel til stadion og kl. 21.00 løbes OL Fakkel fra Vejle Atletik Stadion til Sankt Hans Bålet i Skyttehaven af et medlem på 12 år fra hver eneste idrætsforening i Vejle Kommune. Din forening skal også have et medlem med. I kan se HER, hvad I skal gøre for at tilmelde et 12-årigt medlem til arrangementet.

Du kan læse mere om Olympisk klub HER    

Halanalysen

Efter at der har været en kortere stilstand i arbejdet med halanalysen behandlede Kultur- og Idrætsudvalget sagen "Principper for administrationsgrundlag og tilskud vedr. idrætshaller på baggrund af halanalysen" den 3. maj 2016. Det var dagsordenens pkt. 38 og sagsfremstillingen og bilag kan ses HER.
Der er mange interessante i denne sag:
- Talen om at indføre gebyrer på brug af haltimer er nu blevet til at der kan indføres et sanktionsgebyr, hvis man ikke benytter den tildelte haltime.
- Alle foreninger får conventus og der etableres en borgerrettet hjemmeside, hvor booking kan ske af ledige timer.
- Der skelnes mellem kommunale og selvejende/selvstyrende haller

Det er Vejle Kommunes målsætning at: 
- arbejde for at naturen i Vejle Kommune skal indbyde til fysisk aktivitet og bevægelse. 
- i samarbejde med brugerne udvikle Vejle Kommunes idrætsfaciliteter så de bliver bedre  udnyttet og mere fleksible. 
- sikre tilgængelighed for personer med handicap i forbindelse med ombygning og etablering af  idrætsfaciliteter. 
- undersøge og tage højde for hvilke behov og ønsker, de enkelte idrætsforeninger har til  idrætsfaciliteterne.
- sikre at idrætten tænkes ind i byplanlægning og udvikling af lokalområder i Vejle Kommune.

Det vil man gøre ud fra følgende overordnede principper: 
- Give flest mulige borgere i Vejle Kommune adgang til at benytte kommunens idrætsfaciliteter. 
- Understøtte den frivillige ledergerning og lette de administrative byrder for de frivillige  foreninger. 
- Sikre godkendte folkeoplysende foreningerne nem adgang til kommunens idrætsfaciliteter ved  at stille disse gratis til rådighed.

Vi opfordrer til, at I læser hele sagen og bilaget.

Springfaciliteter på Rosborg gymnasium

26. maj var der rejsegilde på Rosborg Multihal, som også rummer er et unikt springcenter. VIR's formand Leif Jakobsen har været med i styregruppen og VIR's bestyrelsesmedlem Michael Hansen har været med til at se nærmere på indholdet i springcentret og udarbejdelsen af aftalen om foreningernes brug af faciliteterne. Vi glæder os meget til, at faciliteterne indvies den 30. september. Se bygningen har HER.  

Fodboldkunstgræsbaner

Hele planen om kunstgræsfodboldbaner i Vejle kommune er nu ved at være tilendebragt. Finansieringen af de sidste baner i Vinding og Gauerslund er faldet på plads og byggeriet af de to baner er faldet på plads og byggeriet kan begynde. Banerne i Givskud (HER), Bredballe (HER) og Egtved (HER) er etableret. VIR er meget glade for at planen nu er faldet på plads.

Andre emner  

Det er ikke alene haller og fodboldbaner, som VIR arbejder med. Der arbejdes også med at skabe kampidrætsfaciliteter for kampidrætterne.

Der er også skater projekter i gang rundt i kommunen. Dem er VIR dog ikke involveret i ud over man følger udviklingen. Der er bevilget beløb til en skaterbane i Børkop. I Jelling har man gennem forskellige lokale fonde samlet midler til at begynde bygning af en bane senere på året.  

Samarbejdet mellem skole og forening ser nu ud til at være i god udvikling. Ved udlodningen af midler her i maj er flere projekter godkendt. Bl.a. har orienteringsklubberne fået et større beløb til at tegne kort ved flere skoler i kommunen, således denne idræt kan afprøves på skolerne. Andre foreninger har fået beløb til gennemførelsen af ungekurset "Trænerspiren". Det er et kursus for hjælpetrænere på tværs af idrætterne - dette er allerede i gang flere steder.
Skoleskydningen er også på programmet.
I kan se mere HER 

Hjemmesiden

Nu du er kommet ind på vor hjemmeside vil vi opfordre til at du ser nærmere på denne - bl.a. kan referater fra vore møder ses her.

Venlig hilsen
Vejle Idrætsråd

【丰胸产品】于女士:喝的时候内心倍受煎熬,因为不确定会不会有效果丰胸方法,但是后来再回想起来,其实四个月的时间能达到这个效果很不错了丰胸食物,毕竟是健康食疗丰胸,符合人体正常生长期。好的产品就是这样的粉嫩公主酒酿蛋,不含激素的东西,总要多给它一些,我已经停喝酒酿蛋一年了,没有反弹丰胸产品,还是依然很坚挺哦,哈哈~