21. januar 2019

Januar 2019

Nyhedsbrevet er en kraftig opfordring til alle jer i medlemsforeningerne til at indstille personer til VIR’s to lederpriser. Der er mange emner til priserne i jeres foreninger og derfor må I spidse pennen og få indsendt indstillinger til priserne. Derudover er der kun et par erindringer om datoer for begivenheder i de kommende måneder. Se i øvrigt nyhedsbrevet for dec. 2018 – her er mange vigtige emner.

VIR’s lederpriser for 2018 – HUSK at indstille em leder!

Vejle Idrætsråd uddeler hvert år ved Vejle kommunes Sportsgalla 2 idrætslederpriser.

Dette er en kraftig opfordring til jer alle om at spidse blyanten og få indstillet emner til de 2 priser, og deadline for indstillingerne er den 26. januar 2019.
Vi ved, at der går rigtig mange idrætsledere rundt i kommunens idrætsforeninger, der er berettiget til at blive indstillet til vore priser. Så derfor skal vi opfordre jer til at gøre noget ved det, og få disse frivillige ledere indstillet.

 

Den ene pris er Du Gør en Forskel prisen, som tildeles en frivillig idrætsleder, der har medvirket til at skabe rum og rammer, der har været med til at aktivere nye målgrupper og/eller gennem sit frivillige arbejde har været med til at styrke foreningsudviklingen i sin forening.

 

Den anden pris er Unglederprisen, som tildeles en ung idrætsleder, der max. må være fyldt 20 år i 2018. Prisen tildeles en ung idrætsleder, der har deltaget i lederarbejdet i foreningen, har gjort en speciel indsats for at uddanne sig eller igangsat specielle aktiviteter og/eller har vist initiativer, der har aktiveret andre unge.

 Begge priser er på 5.000 kr. og tildeles vinderen på kommunens Sportsgalla 2019 den 25. april i Musikteatret i Vejle.

Der kan læses meget mere om priserne på HER, hvor der også er skemaer til brug for indstillingerne. Indstillingerne sendes til karstenkjaer@jellingnet.dk.

 Blandt de indstillede nominerer VIR’s bestyrelse 3 personer til hver pris, som ved en video bliver præsenteret ved Sportsgalla 2019. Her får vinderen så overrakt prisen.
Kommunens Sportsgalla afholdes den 25. april i Musikhuset i Vejle. Det har de senere år været et succesfuldt arrangement.

 

VIR’s repræsentantskabsmøde
Vil du bakke op om Vejle Idrætsråds arbejde, skal du deltage i repræsentantskabsmødet den 7. marts i DGI huset i Vejle.      

 

Foreningsforum og netværksdannelse
Arrangementet Foreningsforum 2019 afholdes den 6. maj 2019. Bag arrangementet står DGI Sydøstjylland, Vejle Kommune, Folkeoplysningsudvalget og VIR.

 

VIR’s bestyrelsesmøder

I 2018 afholdt VIR’s bestyrelse bl.a. bestyrelsesmøde i Gauerslund hallen og hørt om udviklingsprojektet der, været på Give stadion, Vejle stadion og været på rundvisning i den nye svømmehal i Vejle.

Vi hører meget gerne fra foreninger, der vil have et besøg af os – det er uden omkostninger for foreningen.
Foreningen får 1 time til at fortælle om sine aktiviteter og udfordringer, hvorefter vi spiser sammen. Derefter afholder VIR sit bestyrelsesmøde. 

Til sidst ønskes alle medlemsforeninger og samarbejdspartnere et godt nytår, hvor vi håber at foreningerne vil bakke aktivt op om VIR’s arbejde.
I kan se vore referater HER

 Vejle Idrætsråd
januar 2019
www.vejleidraetsraad.dk/