19. januar 2018

Januar 2018

Nyhedsbrevet indeholder en kraftig opfordring til at indstille emner til VIR's to idrætslederpriser. Endvidere udsendes her også indkaldelsen til VIR’s repræsentantskabsmøde. Derudover har vi valgt at give en henvisning til det nye elektroniske hæfte ”Skattemæssige forhold for idrætsforeninger 2018”, som kan være nyttig læsning for foreningerne. Sidst lidt om den kommende kultur og fritidspolitik i Vejle kommune.

Indstillinger til VIR’s idrætslederpriser.
Så skal medlemsforeningerne i gang ved tasterne og indstille emner til VIR’s to idrætslederpriser for 2017. VIR har 2 priser – Du gør en forskel prisen og unglederprisen. I kan læse om priserne her på hjemmesiden, hvor der også findes skemaer til at foretage indstillingerne på. Se under "Om VIR" - "Vejle Idrætsråd".

Vi forventer rigtig mange indstillinger til priserne, for der går rigtig mange ledere rundt i foreningerne, som fortjener et skulderklap for deres store frivillige arbejde til gavn for idrætten i Vejle kommune.
Så vi glæder os utrolig meget til jeres indstillinger.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde
Vejle idrætsråd indkalder hermed til repræsentantskabsmøde mandag den 26. februar 2018 kl. 19.00 i DGI huset i Vejle. Indkaldelsen kan ses HER.
Bestyrelsen håber rigtig meget at medlemsforeningerne møder op til mødet. Ud over selve repræsentantskabsmødet vil Kultur- og Idrætsudvalgets formand Dan Arnløv Jørgensen komme med et indlæg om udvalget tanker om arbejdet den kommende valgperiode. Bl.a. skal der i juni vedtages en ny kultur- og fritidspolitik. som VIR meget håber på følges op af en ny særskilt idrætspolitik. Det er et emne, der vil blive lagt op til en drøftelse af.
Desuden skal der tages afsked med formand Leif Jakobsen, som stopper efter 6 år som formand.
Da det kan være svært at vælge en ny formand direkte lægger bestyrelsen op til at vedtægtsændring der giver bestyrelsen mandat til at udpege formanden blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Vi glæder os meget til at se rigtig mange ved repræsentantskabsmødet.

Skattemæssige forhold i idrætsforeningen
DIF og DGI har udgivet det elektroniske hæfte ”Skattemæssige forhold for idrætsforeninger 2018”. Hæftet er gennemgået af SKAT og deres bemærkninger er indarbejdet. Hæftet er rigtig nyttigt for særligt formænd og kasserer, men også alle andre i bestyrelsen vil have gavn af at se hæftet igennem. Hæftet findes kun i elektronisk form og hentes HER.

Der er hele tiden emner, der drøftes i intenst i foreningerne og organisationerne er meget hjælpsomme med kurser og information. DGI fortæller om det HER og DBU Jylland HER.  

Gavekort er et emne som meget ofte drøftes – og det skal slås fast, at de er skattepligtige. Gaver indtil 1.500 kr. skal modtageren selv opgive gaven som B-skat. Er gaverne over 1.500 kr. til en person skal foreningen opgive det til SKAT.
Kørselstakster for kørte km i egen bil er i 2018 for de
første 20.000 km: 3,54 kr. og 1,94 kr. for over 20.000 km.
Taksterne for omkostningsgodtgørelser er i 2018 de samme som i 2017. Pkt. 3.5, 3.6 og 3.7 i hæftet.

Kultur- og Fritidspolitik
Indlæggene på kommunens facebookside HER danner nu grundlag for et oplæg til politikkerne i februar-marts måned om en kommende kultur- og fritidspolitik for den igangværende valgperiode.
Der er kommet rigtig mange indlæg og kommentarer.
Efter udvalgets behandling skulle oplægget komme ud til høring og kommentarer.
VIR forventer også, at der i forbindelse med dette kommer en særskilt idrætspolitik for perioden.
Vi vil høre mere om dette på repræsentantskabsmødet.

Når du er her på hjemmesiden kan du besøge andre punkterog se bl.a. referater fra bestyrelsesmøder.

Vejle Idrætsråd
Januar 2018

【丰胸产品】于女士:喝的时候内心倍受煎熬,因为不确定会不会有效果丰胸方法,但是后来再回想起来,其实四个月的时间能达到这个效果很不错了丰胸食物,毕竟是健康食疗丰胸,符合人体正常生长期。好的产品就是这样的粉嫩公主酒酿蛋,不含激素的东西,总要多给它一些,我已经停喝酒酿蛋一年了,没有反弹丰胸产品,还是依然很坚挺哦,哈哈~