06. februar 2019

Februar 2019

Nyhedsbrevet indeholder et link til indkaldelsen til Vejle Idrætsråds repræsentantskabsmøde den 7. marts 2019 kl. 19.00 i DGI huset i Vejle. Det er bestyrelsens håb, at medlemsforeningerne vil deltage. Aftenen byder også på et indlæg om projektet ”Bevæg dig for livet”, hvor Vejle Kommune vil underskrive en visionsaftale med DGI/DIF omkring sommerferien. Så ser vi også frem mod Sportsgalla 2019 den 25. april i Musikteatret i Vejle.

VIR’s repræsentantskabsmøde 2019
Indkaldelsen til mødet kan ses HER.

På mødet vil VIR’s bestyrelse fortælle om året der er gået og om de tanker der gøres for det kommende år. Ligeledes vil regnskabet blive forelagt, Regnskabet vil kunne se på samme side senest 8 dage før mødet.

Som det også fremgår af indkaldelsen skal der vælges nye folk til bestyrelsen, og vi håber, at medlemsforeningerne møder frem med emner til valget. Vil skal erindre om at suppleanterne meget gerne må arbejde med i bestyrelsesarbejdet og begge indkaldes til møderne.

VIR har ca. 90 medlemsforeninger med ca. 35.000 medlemmer og håber at medlemsforeningerne vil lade sig repræsentere ved repræsentantskabsmødet og derved være med til at bakke op om arbejdet i idrætsrådet.

Bevæg dig for livet - BDL
Vejle kommunen har besluttet sig for at blive visionskommune i projektet Bevæg dig for Livet. Det er glædeligt og VIR’s bestyrelse håber der vil komme rigtig meget ud af dette og der vil komme mange flere aktive idrætsudøvere i Vejle kommune. Projektet vil køre over 5 år og forventes underskrevet enten sidst i juni eller først i august.

Vi er derfor glade for, at Per Rasmussen, der er chef for kommuneaftalerne under projektet, kommer på repræsentantskabsmødet og fortæller nærmere og projektet, og hvordan det udmøntes i virkeligheden. Mange foreninger vil kunne involveres i projektet. Det er derfor også vigtigt at komme til repræsentantskabsmødet og høre om dette.
I kan forud for mødet se nærmere HER.  

VIR’s lederpriser og Sportsgalla 2019
VIR’s bestyrelse har nu udvalgt de nominerede til vore to lederpriser Du gør en Forskel prisen og unglederprisen. De nominerede vil blive inviteret til Sportsgalla 2019 i Vejle Musikteater den 25. april 2019 kl. 19.00, og vinderne af de to priser vil udråbt og få priserne overrakt. Hver pris er på 5.000 kr.
Nyt omkring Sportsgalla 2019 kan følges HER.

Foreningsforum og netværksdannelse
Arrangementet Foreningsforum 2019 afholdes den 6. maj 2019. Bag arrangementet står DGI Sydøstjylland, Vejle Kommune, Folkeoplysningsudvalget og VIR.

 

VIR’s bestyrelsesmøder
I kan se vore referater HER

Vejle Idrætsråd
februar 2019
www.vejleidraetsraad.dk/