19. februar 2015

Februar 2015

Vejle Idrætsråds Idrætspriser 2014, FestiVejle Idrætspris 2014 og repræsentantskabsmøde Der er rigtig mange dygtige ledere – såvel unge og voksne - i vore medlemsforeninger, som fortjener at blive indstillet til ungeprisen eller du-gør-en-forskel prisen. Så vi håber, at I ryger til tasterne og sender os mange indstillinger.

Repræsentantskabsmødet
Repræsentantskabsmødet 2015 afholdes torsdag den 26. februar kl. 19.00 i Bygningen i Vejle. Indkaldelsen til mødet er sendt sammen med dette nyhedsbrev.

Vi opfordrer alle til at komme og høre om årets arbejde og om de opgaver og udfordringer, som bestyrelsen ser vil komme det kommende år. Vejle Idrætsråd er medlemsforeningernes talerør over for kommunen, og derfor har vi brug for jeres opbakning.

Ud over de punkter der skal være på dagsordenen, har vi den glæde, at Mads Hansen, lokal og international topdommer inden for håndbold kommer og fortæller om sine oplevelser som dommer bl.a. ved VM i Qatar.

Repræsentantskabsmødet ses på vor hjemmeside: www.vejleidraetsraad.dk/repraesentantskab/repraesentantskabsmoede-2015/

Vejle Idrætsråds Idrætspriser 2014 og FestiVejle Idrætspris 2014
Vejle Idrætsråd uddeler hvert år to priser – du-gør-en-forskel prisen og ungeprisen. Indstillingerne til disse priser skal være os i hænde senest den 1. marts 2015. Retningslinjerne, som er blevet revideret en smule, ser I her: http://www.vejleidraetsraad.dk/om-vir/vejle-idraetsraad/priser/ - her er også skemaerne, der skal bruges til indstillingerne. Indstillinger sendes til karstenkjaer@jellingnet.dk.

Der er rigtig mange dygtige ledere – såvel unge og voksne - i vore medlemsforeninger, som fortjener at blive indstillet til ungeprisen eller du-gør-en-forskel prisen. Så vi håber, at I ryger til tasterne og sender os mange indstillinger.

VIR’s bestyrelse nominerer 3 indstillede i hver gruppe, som sammen med en leder fra foreningen inviteres til Sportsgalla i Vejle Musikteater den 9. april 2015. Blandt de 3 i hver gruppe afsløres modtageren på aftenen. Se om Sportsgalla 2014 her: http://www.vejle.dk/Borger/Kultur-og-fritid/Idraet/Sportsgalla.aspx

FestiVejle Idrætspris 2014
På vegne af FestiVejle skal vi gøre opmærksom på deres uddeling af en lederpris for 2014. Retningslinjerne for denne pris ses her: http://www.vejleidraetsraad.dk/om-vir/vejle-idraetsraad/priser/

Vejle kommunes idrætspriser
Vi skal også gøre opmærksom på Vejle kommunes idrætspriser 2014. Vejle Kommunes Idrætspris uddeles til idrætsudøvere, der har opnået særlige resultater i 2014. I finder retningslinjerne og formularer her:
http://www.vejle.dk/Borger/Kultur-og-fritid/Idraet/Idraetsprisen-2014.aspx. Husk fristen er 20. februar.

Rekruttering af frivillige i foreninger – gratis kursus
Team Idræt og Fritid tilbyder påny ovennævnte kurser, som løber over 5 aftner med i alt 21 timer hen over sommeren. Kurset er gratis og tager fat på det helt elementære for foreningerne: Rekruttering af frivillige.

Ny hjemmeside
Vejle Idrætsråd er ved at få en ny hjemmeside. Og de links som er angivet på denne side henviser til den nye side. Siden er under opbygning, og der er enkelte ting, der endnu ikke er på plads, men de angivne links skulle være helt på plads. Adressen er: www.vejleidraetsraad.dk/

På vegne af VIR`s bestyrelse
Karsten Kjær, VIR best. medl. / sekretær karstenkjaer@jellingnet.dk

【丰胸产品】于女士:喝的时候内心倍受煎熬,因为不确定会不会有效果丰胸方法,但是后来再回想起来,其实四个月的时间能达到这个效果很不错了丰胸食物,毕竟是健康食疗丰胸,符合人体正常生长期。好的产品就是这样的粉嫩公主酒酿蛋,不含激素的东西,总要多给它一些,我已经停喝酒酿蛋一年了,没有反弹丰胸产品,还是依然很坚挺哦,哈哈~