29. december 2018

December 2018

I dette nyhedsbrev kan I læse om Bevæg dig for Livet, hvor Vejle kommune bliver visionskommune. Der orienteres om VIR’s repræsentantskabsmøde, hvor vi håber på jeres opbakning. Vi fortæller også lidt om kommunens budget for 2019. Så skal I til at se nærmere på indstillinger til Årets lederpriser i VIR og høre om Sportsgalla 2019. Der er også lidt om foreningsforum og netværk for idrætterne. Til sidst en hilsen fra VIR’s bestyrelse.

Vejle Idrætsråds bestyrelse ønsker alle medlemsforeningernes bestyrelser og samarbejdspartnere et rigtigt godt nytår

Bevæg dig for Livet!
Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025. Det er målsætningen for den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie - en aftale der går under navnet ’Bevæg dig for Livet’ og har som mål at sætte Danmark i bevægelse. Nordea-fonden, TrygFonden, DIF og DGI investerede tilsammen 100 millioner kroner i projektet fra 2015-2018, og fondene har udvidet med 94 millioner kroner fra 2018-2021.

Der kan læses mere om dette HER.

I forbindelse med projektet vil der blive indgået visionsaftaler med min. 15 kommuner. Vejle kommune har på opfordring af VIR og DGI Sydøstjylland ansøgt om at blive visionskommune og er blevet anerkendt til at blive det. Kommunen har afsat midler til projektet over de næste 3-5 år – det hilser vi velkommen.

Der vil være forskellige forhandlinger og møder i det første halve år af 2019, og der forventes indgået en aftale mellem Vejle kommune og DGI/DIF lige efter sommerferien.

VIR har ligeledes afsat midler, således de frivillige, der vil deltage i arbejdet, når aftalen er indgået, kan få nogle af sine omkostninger betalt.

VIR vil også søge at informere foreningerne og forsøge at involvere foreningerne op til aftalen indgås.

På VIR’s repræsentantskabsmøde vil der være en meget grundig orientering om hele projektet ved Per Rasmussen, chef for den Kommunale enhed for DIF og DGI.

Der kan ses mere om visionskommunerne og deres visioner HER.

 

VIR’s lederpriser for 2018 – HUSK at indstille em leder!
VIR uddeler igen sine 2 lederpriser: Du gør en forskel-prisen og lederprisen. Hvem har fortjent dem for 2018?

Vi ved, at der går rigtig mange dygtige frivillige ledere rundt ude i foreningerne, og det er nu jeres opgave at indstille dem til priserne. Vi skal modtage indstillingerne senest den 25. januar. Statutterne for priserne finder du HER. Her er også skemaer, som vi anmoder jer om at bruge.

Blandt de indstillede nominerer VIR’s bestyrelse 3 personer til hver pris, som ved en video bliver præsenteret ved Sportsgalla 2019. Her får vinderen så overrakt prisen.

Kommunens Sportsgalla afholdes den 25. april i Musikhuset i Vejle. Det har de senere år været et succesfuldt arrangement.

 VIR’s repræsentantskabsmøde
Vil du bakke op om Vejle Idrætsråds arbejde, skal du deltage i repræsentantskabsmødet den 7. marts i DGI huset i Vejle. Invitationen udsendes først i februar. På mødet fortælles om det arbejde der er gjort, og det vi skal arbejde med fremover, ligesom regnskabet gennemgås. Vi kan også allerede nu fortælle, at der skal min. 3 nyvalg til bestyrelsen og suppleantposter. Svend Spanggaard, som trådte ind i bestyrelsen efter Leif Jakobsens død, ønsker ikke genvalg, og det gør Karsten Kjær heller ikke.

Det er rigtig vigtigt, at I som medlemsforeninger ser jer om efter personer, der ønsker at arbejde for idrætten i Vejle kommune på tværs af alle idrætter. Det er også sådan, at suppleanter kan arbejde med i bestyrelsen, ligesom Kostas Panayotis pt. gør det meget aktivt.

Bestyrelsen vil også fremadrettet arbejde for at få flere med i forskellige sammenhænge inden for rådets arbejde. Så meld jer aktive i denne sammenhæng.      

Conventus og foreningsportal
I forbindelse med budgetforhandlingerne blev der, bl.a. på anbefaling af VIR, på ny afsat midler til administrations- og økonomiprogrammet conventus, således det fortsat er gratis for alle foreninger i Vejle kommune frem til 2022.

Alle der har fået adgang til conventus gennem deres forening, kommer ind på en forside, hvor man kan finde alle relevante oplysninger for en forening. Kommunen kommunikerer nu også gennem conventus til foreningerne.

VIR arbejder på, at der oprettes en supporttelefon, som foreningerne kan bruge i aftentimerne. Det er på det tidspunkt, at brugerne har brug for support. Der afholdes også løbende kurser for brugerne.

Er man ikke bruger af conventus, kan de samme oplysninger findes gennem Fritidsportalen. 

Gennem disse to sites er der ved at være etableret en god information til foreningerne.

 

Foreningsforum og netværksdannelse
Arrangementet Foreningsforum 2018 blev en stor succes med ca. 145 deltagere. Derfor er det besluttet, at arrangementet gentages den 6. maj 2019. Bag arrangementet står DGI Sydøstjylland, Vejle Kommune, Folkeoplysningsudvalget og VIR.

Planlægningen af det kommende arrangement går i gang allerførst i det nye år. Men som udgangspunkt bliver der nogle inspirationsrunder man kan vælge ind på og aftenen slutter af med netværksmøder inden for de enkelte idrætter.  

Der er allerede dannet flere idrætsnetværk, og der forsøges at lave flere netværk.

 

Vejle kommunes budget 2019
Vejle kommunes anlægsbudget inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område kan ses HER. Ud over dette er der udviklingsprojekter i gang i Give og Børkop/Brejning, som fortsætter i 2019. Derudover ser VIR’s bestyrelse, at der er et udviklingsområde i Tirsbæk Bakker, som der også skal ses på. Vi håber, at de 3 sonderinger kommer så langt, at der forhåbentligt kan lægges midler i budgettet for 2020.

Det er lidt vanskeligere, at se driftsbudgettet for Kultur- og Idrætsudvalget, men der kan slås op HER og se på side 36 – 38. Det er under driftsbudgettet der er afsat midler til conventus, så det fortsat er gratis for foreningerne. Der er også her afsat 300.000 kr. til udvikling ved Søndermarkshallen.       

 

Kultur- og Idrætspolitik
Vi har tidligere skrevet om, at der igangsættes en proces omkring fornyelse af en kultur- og idrætspolitik i Vejle kommune. Denne proces er efter vore oplysninger ikke igangsat endnu.
Vi er heller ikke vidende om, hvornår og hvordan det sker.

VIR’s bestyrelsesmøder
I det forløbne år har VIR’s bestyrelse bl.a. holdt bestyrelsesmøde i Gauerslund hallen og hørt om udviklingsprojektet der, været på Give stadion, Vejle stadion og været på rundvisning i den nye svømmehal i Vejle.
Vi hører meget gerne fra foreninger, der vil have et besøg af os – det er uden omkostninger for foreningen.

Foreningen får 1 time til at fortælle om sine aktiviteter og udfordringer, hvorefter vi spiser sammen. Derefter afholder VIR sit bestyrelsesmøde. 

Til sidst ønskes alle medlemsforeninger og samarbejdspartnere et godt nytår, hvor vi håber, at foreningerne igen vil bakke aktivt op om VIR’s arbejde.

I kan se vore referater HER

 

Vejle Idrætsråd
December 2018
www.vejleidraetsraad.dk/

【丰胸产品】于女士:喝的时候内心倍受煎熬,因为不确定会不会有效果丰胸方法,但是后来再回想起来,其实四个月的时间能达到这个效果很不错了丰胸食物,毕竟是健康食疗丰胸,符合人体正常生长期。好的产品就是这样的粉嫩公主酒酿蛋,不含激素的东西,总要多给它一些,我已经停喝酒酿蛋一年了,没有反弹丰胸产品,还是依然很坚挺哦,哈哈~