18. december 2017

December 2017

I årets sidste nyhedsbrev vil vi fortælle om valget af et nyt Kultur- og Idrætsudvalg og Folkeoplysningsudvalg. Vi fortæller også om det der sker her først i det nye år – bl.a. om input til den nye kultur- og fritidspolitik, indstillinger til Årets priser, VIR’s repræsentantskabsmødet og til sidst ønskes alle en god jul og et godt nytår. Læs mere…

VALG TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET

Når der vælges et nyt byråd, skal der også vælges et nyt Folkeoplysningsudvalg. Valget gælder den kommende 4 års periode – 2018-2021. I udvalget sidder 12 personer, hvoraf de 3 skal vælges direkte af idrætten. På valgmødet, der blev afholdt den 7. december, blev følgende 3 valgt: Poul Erik Møller, Michael Hansen og Svend Spanggaard. Hvis du ønsker at se mere om, hvad folkeoplysningsudvalget beskæftiger sig med, kan du se de sidste to referater HER og HER. Referaterne giver et billedet af udvalgets arbejdsområder. 

KOMMENDE IDRÆTSPOLITIK

I nyhedsbrevet fra oktober fortalte vi om processen for udarbejdelsen af den kommende Kultur- og fritidspolitik, hvorunder idrætspolitikken hører. Indtil udgangen af januar kan alle nu komme med kommentarer m.v. på facebooksiden. Følg med og engager dig i debatten på facebooksiden [Kultur og Fritid på Tværs]: https://www.facebook.com/KulturogFritidpaaTvaers/ - HUSK at trykke [synes godt om] og [følg]

Vi håber at rigtig mange vil gå ind på siden og give deres oplevelser til kende. VIR følger med i hvad der sker på siden og vil være med til at indlæggene kommer til at påvirke den kommende idrætspolitik.

VEJLE IDRÆTSRÅDS IDRÆTSPRISER 2017

Vejle idrætsråd uddeler 2 lederpriser ved Sportsgallaen den 12. april i Vejle Musikteater. Det er Ungeprisen 2017 og Du gør en forskel–prisen 2017. I kan se mere om disse to priser HER.

Men for at vi kan uddele priserne, skal vi have nogle indstillinger til priserne fra jer. Det skulle ikke være så svært – for der er masser af emner i jeres foreninger. Så fat pennen og skriv en indstilling – der er mange der fortjener at blive indstillet – husk også de unge. De bliver meget glade for et skulderklap. Brug skemaet på førnævnte side og send indstillingen til os senest den 30. januar 2018.

Blandt de indstillinger der kommer, nomineres 3 emner fra hver prisgruppe. For alle 6 nominerede optages en video og ved Sportsgallaen afsløres vinderen. Priserne er på hver 5.000 kr.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2018

Vejle Idrætsråd afholder sit repræsentantskabsmøde mandag den 26. februar 2018 kl. 19.00 i DGI huset i Vejle. Vi ved allerede nu at der skal vælges et nyt medlem til bestyrelsen og vi skal kraftigt opfordre medlemsforeningerne til at finde emner der kunne tænke sig at arbejde for at fremme idrætslivet i kommunen, at arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for foreningslivet, at virke for et godt forhold mellem medlemsforeningerne og varetage den samlede idræts interesser overfor kommunen, andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.

Vi håber meget, at I vil bakke op om dette arbejde og møde op til repræsentantskabsmødet. Vi hører gerne om I har et emne til bestyrelsen – er der flere finder vi gerne en opgave til alle.
Endelig invitation udsendes i slutningen af januar.

MINDRE PROJEKTER, NYE INITIATIVER OG STØRRE ARRANGEMENTER

Vi vil her kort fortælle om 3 budgettal som eventuel kan hjælpe jer på vej med en god ide: 

Kultur- og Idrætsudvalget i Vejle kommune har afsat et beløb på 2 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019 til mindre projekter, der vil skabe mere fleksible idrætsfaciliteter. Går I med ideer til dette så kontakt forvaltningen og hør, hvordan I kommer i betragtning til dette. 

Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje støtter udvikling af det frivillige foreningsområde. I 2018 har udvalget 462.000 kr. til uddeling.
Der kan søges til: Opstart af nye foreninger, aktiviteter i samarbejde mellem foreninger og andre, initiativer for særlige målgrupper, initiativer som styrker de selvorganiserede fritidsaktiviteter og medfinansiering ved indkøb af materialer og særligt udstyr. 
Læs mere HER, hvor der også findes et ansøgningsskema som skal bruges ved ansøgning om midler.

Kulturpuljen, der administreres af Kultur- og Idrætsudvalget, giver støtte til arrangementer indenfor idræt, teater, musik, kunst og kultur m.v. I puljen er der ca. 1,15 mio. kr. Beskrivelse af puljen og ansøgningsskema finder du HER

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Så er 2017 ved at være til ende. Vejle Idrætsråds bestyrelse vil ønske alle medlemsforeningerne en rigtig glædelig jul og et godt idrætsår 2018. Tak for samarbejdet i det forløbne år.

2017 har budt på mange opgaver, som har båret frugt for idrætten. Mange ønsker inden for idrætten er blevet gennemført og kommunens budget for 2018 betyder, at endnu flere ting vil kunne gennemføres i 2018.

Vi skal opfordre jer til at se nærmere på bestyrelsens referater HER, som vil fortælle hvilke opgaver og emner der har været drøftet i løbet af året.  

Vejle Idrætsråd
Dec. 2017

【丰胸产品】于女士:喝的时候内心倍受煎熬,因为不确定会不会有效果丰胸方法,但是后来再回想起来,其实四个月的时间能达到这个效果很不错了丰胸食物,毕竟是健康食疗丰胸,符合人体正常生长期。好的产品就是这样的粉嫩公主酒酿蛋,不含激素的东西,总要多给它一些,我已经停喝酒酿蛋一年了,没有反弹丰胸产品,还是依然很坚挺哦,哈哈~