21. december 2015

December 2015

Nyhedsbrev fra Vejle Idrætsråd, hvor vi fortæller om nogle af årets opgaver, og det som er i gang i øjeblikket. Det har været et år med mange opgaver og 2016 tyder ikke på at blive mindre begivenhedsrigt.

Nyhedsbrev december 2015 
Selv om I ikke har hørt meget fra Vejle Idrætsråd, har det været et meget aktivt år. I kan følge vore referater fra de afholdte møder på vor hjemmeside www.vejleidraetsraad.dk/.
I det følgende vil vi fortælle om nogle af de emner, som har været oppe.

Springcenter ved Rosborg 
I august 2014 fremsatte Rosborg Gymnasium sammen med Vejle Idrætsråd ideen om et springcenter ved gymnasiet. Kommunen bevilligede 6 mio. kr. over 2 år til projektet. Der er tegnet, udbudt og afholdt licitation. Licitationen viste, at det blev lidt dyrere end forventet, men projektet sættes nu i gang. Det bliver et helt unikt center, og der er lavet en driftsaftale, som VIR’s gymnastikforeninger kan være rigtig glade for. Det bliver et center, som alle gymnastikforeninger får mulighed for at bruge.   

Gymnastikkens springfaciliteter 
Ud over at der kommer et helt unikt springcenter ved Rosborg arbejdes der også med de satellitter, som er indeholdt i VIR’s forslag til springfaciliteter i Vejle kommune. Vi har i samarbejde med kommunen fået aftalen om brugen af springbanen på Campus optimeret.

I forbindelse med halbyggeriet i Egtved - som i øvrigt forløber planmæssigt - kommer der også en springbane. VIR har hjulpet den stedlige gymnastikforening med råd til dette.

VIR’s bestyrelse vil arbejde for, at der kommer et par satellitter mere.

Fodboldkunstgræsbaner. 
Vejle Idrætsråd har i nogle år sammen med fodboldklubberne arbejdet for etablering af kunstgræsbaner i Vejle kommune. Den første blev etableret i Givskud i et samarbejde mellem klubberne i området. Banerne i Bredballe og Egtved er også færdige. De sidste to i Gauerslund og Vinding arbejdes der også med, og arbejdet forventes at gå i gang til foråret.

Det er således glædeligt, at den plan, som blev lagt for 2-3 år siden, er realiseret.  

Svømmefaciliteter 
Byrådet har vedtaget at bygge/ombygge svømmefaciliteterne i DGI huset, en investering på ca. 80 mio. kr. over de næste 4 år. Pengene er sat af og projekteringen er gået i gang.

Halanalysen 
Halanalysen, som blev fremlagt i marts måned, betød, at der blev nedsat flere arbejdsgrupper. VIR deltager i flere af grupperne, og arbejdet fortsætter ind i det nye år. Der er brugt mange kræfter på dette område og det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af det. VIR’s bestyrelse vil selvfølgelig arbejde for at større forandringer vil komme til høring i foreningerne.

Det her vi også været inde over 
VIR’s bestyrelse har været inde over mange sager og deltaget i møder om mange emner. Vi har bl.a. været inde over:

  • Hover IF får nyt klubhus ved deres boldbaner – det glæder os, idet det er hårdt tiltrængt.
  • Pedersmindehallen og skolen renoveres.
  • Vejle Håndbold er kommet på fode igen og får hjemmebane i DGI huset.

Idrætspolitikken og samarbejde med kommunen 
Idrætspolitikken og handlingsplanerne følges nøje og bakkes op af politikkerne – de har, jo, også vedtaget den. VIR bliver involveret i og hørt i alle sager, der vedrører idrætten. Samarbejdet med Idræts- og Fritidsafdelingen fungerer fint – tak for det. Også samarbejdet med politikerne i Kultur- og Idrætsudvalget samt byrådet fungerer fint.

Selvfølgelig kan der være politiske beslutninger, hvor vi kun kan se til. Således syntes byrådet, at Bredsten skulle have et tilskud til udvidelse med en minihal – VIR var ikke involveret i dette projekt! En sag, hvor vi ikke helt syntes, at byrådet fulgte analyser og tidligere beslutninger. Men vi håber, at Bredsten får de optimale forhold, som de har ønsket. 

Bestyrelsesarbejdet
VIR’s bestyrelse har brugt mange kræfter på haller, springfaciliteter til gymnastikken og også lidt på svømmefaciliteter, men vi har også besøgt Vejle Rideklub og Vejle Svæveflyverklub og gennem disse besøg fået kendskab til de andre idrætter, som også har udfordringer i forhold til deres faciliteter, og på næste møde ser vi Kajakklubbens nye faciliteter.  

Vi modtager meget gerne invitationer til at besøge andre foreninger i forbindelse med vore møder – så vi ser frem til, at I kontakter os.

VIR’s bestyrelsen ser frem til et spændende 2016, hvor vi allerede er i gang med nye projekter til gavn for idrætten i Vejle Kommune.

Repræsentantskabsmøde 2016 og idrætspriser 2015 
VIR’s repræsentantskabsmøde 2016 afholdes i DGI Huset torsdag den 25. februar kl. 19.00. Skriv datoen i kalenderen og mød frem og giv os dine input til arbejdet det kommende år. Det er jer, vi arbejder for, og derfor har vi brug for dialogen.

I skal også til at se på, hvem I vil indstille til VIR’s ungepris og lederpris for 2015. I kan se nærmere her:
http://www.vejleidraetsraad.dk/om-vir/vejle-idraetsraad/idraetspriser/  

Afslutning 
Til slut vil bringe en tak til alle for et godt og tillidsfuldt samarbejde i 2015 og ønske alle en glædelig jul og et godt aktivitets- og idrætsår 2016.

Vejle Idrætsråd 
Dec. 2015

【丰胸产品】于女士:喝的时候内心倍受煎熬,因为不确定会不会有效果丰胸方法,但是后来再回想起来,其实四个月的时间能达到这个效果很不错了丰胸食物,毕竟是健康食疗丰胸,符合人体正常生长期。好的产品就是这样的粉嫩公主酒酿蛋,不含激素的东西,总要多给它一些,我已经停喝酒酿蛋一年了,没有反弹丰胸产品,还是依然很坚挺哦,哈哈~