Medlemskontingent

Medlemskontingent for 2016

Er din forening endnu ikke medlem kan det ske ved henvendelse til formanden michael_give@post.tele.dk . 

Kontingentet er uændret siden VIR´s start:

0 – 200 medl.        =    300 kr.

201 – 450 medl.     =    800 kr.

451 – 1000 medl.   =  1.500 kr.

Over 1001 medl.    =  2.500 kr.