Kontakt

Vejle Idrætsråd v/ Michael Hansen
Fasanvej 8
7323 Give

CVR: 30031881

Telefon: 30 28 57 94
E-mail: kontakt@vejleidraetsraad.dk

Brug denne mailadresse i stedet: michael_give@post.tele.dk